foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศสอบราคา 2559

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านวังมน ม.5 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า (บ้านห้วยเกี๋ยง) ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 17/02/60 96
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลาไชย ม.2 ต.ศาลา อ.เกาคะ-บ้านป่าจ้ำ ม.2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 11/01/59 96
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเมือง ม.5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11/01/59 101
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องเหล็กลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านม่วงแงว ม.14 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 07/01/59 97
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 30/12/58 92
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 23/12/58 101
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านก้อม ม.1 ต.หัวเสือ-บ้านผาลาด ม.6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 22/12/58 100
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบ่อหิน ม.7 ต.บ้านเป้า - บ้านแม่ต๋ำใต้ ม.14 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 18/12/58 118
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 11/12/58 112
โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องสำนักปลัดฯ และปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบจ.ลำปาง และติดตั้งกันสาดด้านหลังอาคารบริเวณ ชั้น 4 09/12/58 109