foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบพื้นที่อาคารสำหรับการดำเนินการตามภารกิจของ อบจ.ลำปาง ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ตาล บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีถนนชำรุดหรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งต้องได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ย เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบบาดาลถังใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4