foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 – บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 - บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอศาลา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบท เกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง จังหวัดลำป เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37
Copyright © 2019 Copyright ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง Rights Reserved.