foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3391 รหัสครุภัณฑ์ 417-51-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D53A ยี่ห้อโคมัตสุ จำนวน 1 คัน ระเกลี่ยดิน ลป.ต.-1067 ยี่ห้อโคสมัตสุ จำนวน 1 คัน รถบดล้อเล็ก ลป.ถ.-0040 ยี่ห้อไดนาแพค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 – บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำห้วยแม่เฮียว บ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตการแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ในโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8