foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก หมายเลขทะเบียน ลป.กฉ – 8656 ยี่ห้อ โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมอาคารประกอบ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon imageRUNNER C3020 รหัสครุภัณฑ์ 417-63-0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0022 บ้านแม่ลู่ – บ้านสามขา ช่วงบ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างในการปรับแต่งอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย – บ้านม่อนแสนศรี อำเภอแม่ทะ – อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6