foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างแมรุที่ประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 329
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเวทีถาวร ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 368
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างต.ทุ่งงาม-ต.เสริมกลาง ช่วยบ้านนาบอม ม.2-บ้านทุ่งงาม ม.1-บ้านดอนงาม ม.8-บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม-บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 323
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านร่องเคาะ ม.9-บ้านทุ่งฝูง ม.4 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 347
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาต๋ม ม.2 ต.บ้านกิ่ว-บ้านโป่งแน่น ม.4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 318
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านถ้ำ ม.1-บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ ม.14 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 327
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านนาสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 348
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรประสิทธิ์ ม.17 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 340
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 419
โครงการซ่อมสร้างถนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0024 บ้านหนองละคอน-บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านใหม่จำบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 396