foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างฌาปนกิจสถานแบบปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 1 จุด และห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง บ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างฌาปนกิจสถานแบบเปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 1 จุด และห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง บ้านแม่หลง หมู่ที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำน้ำงาว บ้านข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง สาย ลป.ถ. 57 001 ถนนลาดลางสายบ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ช่วงระหว่างบ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา – บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 8.00 เมตร จำนวน 35 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด และผ้าไตร เบอร์ 0 จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นบ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหนองตะล่อม (หนองนาแก้ว – ตะวันออก) บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22