foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างค่าจ้างเหมาตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง FM 99 Mhz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ย เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบบาดาลถังใสขนาด 100 ลบ.ม. หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นทีพร้อมพรวนดิน จำนวน 15,798 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20