foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กน – 9186 ยี่ห้อโตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.1-0060 บ้านฮ่องลี่ – บ้านสาแพะ ช่วงบ้านสาแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ Fa มืออาชีพ ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3 สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการสร้างวิศวกรสังคม Facilitator สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างลาดคันทาง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านแม่มอกใต้ หมู่ที่ 6 – บ้านแม่มอกหัวน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอำนวยการจัดการสอนวาดภาพบนเซรามิกในงาน ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9