foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 192
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำแม่อ้อน บ้านใหม่ ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 175
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 210
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง จำนวน 1 คัน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 209
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถเกรดเดอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 245
ยกเลิกประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล. สายทาง ลป.ถ.1-0045ฯ เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 323
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 372