โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.1-0001 สายบ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ม.2 ต.บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง